Prepping – beredd när krisen kommer

Boka in föreläsning krisförberedelse för din organisation/förening

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) menar att varje invånare skall vara beredd att klara sig själv i 72 timmar. Är du beredd om krisen kommer? Jag (Lars Johansson) håller föreläsningar i ämnet krisförberedelse, både korta föredrag och längre föreläsningar. Kontakta mig om du vill boka in mig som föreläsare.

Lars Johansson

Senaste föredraget om krisberedskap

Ett 60-tal personer kom och lyssnade på min föreläsning krisförberedelse på Bohusläns museum i Uddevalla den 17 oktober.  

Föredrag 17 oktober