Prepping – beredd när krisen kommer

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) menar att varje invånare skall vara beredd att klara sig själv i 72 timmar. Är du beredd om krisen kommer? Kom och lyssna på mitt föredrag, torsdag 17 oktober klockan 18.00-19.30, på Bohusläns museum i Uddevalla. Föredraget hålls i lokalen Hyllan.

Föredrag 17 oktober